Договір - оферта на покупку товару через Інтернет - магазин

  

Справжній Договір є публічним договором - офертою ( пропозицією ) Фізичного особи-підприємця Банашко Ірини Юріївни ( надалі за текстом - " Продавець ") з фізичним особою ( надалі - " Покупець "), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним чином ( тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємини Продавця та Покупця та визначаються Законом України "Про захист прав споживачів " № 1023-XІІ від 12 травня 1991 року , Правилами роздрібної торгівлі торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України №104 від 19 квітня 2007 року .

 

1. Терміни та визначення .

1.1. "Товар" - моделі , аксесуари , комплектуючі та супровідні предмети , які пропонуються до продажу в Інтернет -магазині, або вже придбані Покупцем у продавця дистанційним чином.

1.2. " Інтернет -магазин" -сайт Продавця , створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках , за допомогою мережі Інтернет , який виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційним засобом продажу товару .

1.3. " Істотний недолік Товару " - недолік , який робить неможливим або неприпустимим використання товару згідно цільового призначення , що виникло з вини виробника ( Продавця ), після  усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б одним з нижченаведених ознак :

а) він взагалі не може бути усунений ;

б) для його усунення необхідно згори чотирнадцяти календарних днів ;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

 

2. Предмет договору .

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах справжнього Договору . Текст договору - оферти ( далі - Договір ) розміщений за адресою: http://microluch.shop/agreement

2.2. Датою висновки Договору - Оферти (акцептом оферти ) та моментом повного та беззастережного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем замовлення ( надходження на рахунок Продавця коштів за товар).

 

3. Порядок оформлення замовлення .

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет -магазині через форму " кошика ", або зробивши замовлення по електронній поштою , або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Інтернет -магазину.

3.2. Термін формування замовлення до 2 робочих днів з моменту подання заявки. У разі , якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

3.3. Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами Продавця по електронному поштою або факс.

 

 

4.1. Оплата замовлення виконується у національній валюті України :

- за допомогою банківського перекладу грошей на поточний рахунок Продавця , який зазначений у рахунку , у т.ч. за допомогою Інтернет - Банкінгу ( Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів із дати отримання рахунки у вигляді 100% передоплати ). Якщо Покупець не прибув для отримання Товару згідно замовлення в представництво служби доставки з неповажних причин ( поважність яких не може бути підтверджена документально), 10% здійсненої передоплати Покупцю не повертається ;

- за допомогою спеціальних платіжних інструментів (карт) Visa та MasterCard випущених на ім'я Покупця . До оплати приймаються карти випущені у будь -який валюті випущені ебанками будь-який країни . Конвертація необхідною сум з валюти картки до національної валюти України виконується міжнародними платіжними системами Visa / MasterCard і банком, що випустив спеціальний платіжний інструмент (мапа).

 

5. Термін , вартість та умови доставки замовлення .

5.1. Доставка та повернення замовлення виконується послугами транспортної або поштовий компанії за рахунок Покупця , якщо інше не передбачене Договором або чинним законодавством . Термін доставки в межах Україна не може перевищувати 7 днів . Термін доставки товару за кордон залежить від країни місце знаходження покупця та термінів встановлених для звичайних відправлень поштовий компанії .

5.2. Вартість доставки в Інтернет -магазині не вказується , оскільки залежить від чинних тарифів перевізника або поштовий компанії .

 

6. Права та обов'язки сторін .

6.1.Продавець зобов'язаний :

- Виконувати умови даного Договору ;

- виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця ;

- передати Покупцеві Товар згідно  обраному зразку в Інтернет - магазині, оформленому замовленням та умовами даного Договору ;

- перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

6.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов справжнього Договору .

6.3. Покупець зобов'язаний :

- здійснити 100% передоплату та отримати замовлення на умовах справжнього Договору ;

- ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця ;

- при отриманні товару у перевізника переконатися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вміст упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – протягом одного дня зв'язатися з представником продавця та повідомити про виявлені недоліки товару .

6.4. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет -магазині;

- Вимагати від Продавця виконання умов справжнього Договору .

 

 

7. Порядок прийому та заміни товару неналежного або належного якості

7.1. При отриманні Товару на складі перевізника від кур'єра Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо переконатися у належному зовнішньому стані Товару ( відсутності механічних пошкоджень ) та повноті його комплектності .

7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера ( представнику Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару або доповненні комплектності .

7.3. Сторони погодили , що у випадку недотримання обов'язкових вимог зазначеною процедури , зізнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь -яких механічних пошкоджень та у повній комплектності .

7.4. У випадку отримання Товару в належному стані , але при виявленні протягом встановленого гарантійного терміну недоліків пов'язаних з його роботою з вини виробника , Покупець має право на безоплатне усунення недоліків товару в розумний термін . Для встановлення причини виникнення нестачі в роботі товару Покупець зобов'язується протягом одного робочого дня зв'язатися з технічною _ підтримкою виробника для отримання консультації щодо виникнення причини виникнення недоліку та можливості усунення такого недоліку силами Покупця .

7.5. При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків , такі роботи повинні бути виконані протягом 21 ( двадцяти одного) дня з дати пред'явлення Товару . Датою пред'явлення Товару вважається дата його надходження до Продавця . У такому випадку доставка Товарів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок Покупця .

7.6. У випадку виявлення протягом _ встановленого гарантійного терміну суттєвих недоліків , які виникли з вини виробника товару ( Продавця ), Покупець , у порядку та в строки встановлені законодавством та на підставі обов'язкових для сторін умов Договору - Оферти , має право на свій вибору вимагати від Продавця :

7.6.1. розрив договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми ;

7.6.2. заміни товару на такий самий Товар або на аналогічний , з числа наявних у Продавця .

Якщо з інших причин Товар не може бути Покупцем використаний за призначенням , обмін Товару належного якості здійснюється , якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості , пломби , ярлики . У такому у разі послуги перевізника оплачує Покупець .

7.7. У такому у разі , при підтвердженні Продавцем суттєвих недоліків Товару та при волевиявленні Покупця , сплачені грошові засоби підлягають поверненню останньому на вказані їм реквізити протягом 30 ( тридцять ) календарних днів із дати повернення Товару .

7.8. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється за рахунок Продавця .

7.9. У будь-якому випадку повернення Товару повинен відбуватися у нерозібраному стані .

7.10. Якщо Покупець знаходиться за межами України термін на заміну _ Товару , усунення недоліків або інших процедур, визначених Договором , може бути збільшено за ініціативою Продавця ( Виробника ) враховуючи термін пересилання Товару поштовий компанією та враховуючи складність усунення виявленого недоліку .

 

8. Відповідальність сторін .

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов справжнього Договору у порядку , передбаченому цим Договором та чинним законодавством України .

8.2. У випадку обставин непереборною сили , сторони звільняються від виконання умов справжнього Договору . Під обставинами непереборною сили для цілей справжнього Договору розуміються події , які мають надзвичайний , невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору , наступ яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними заходами.

8.3. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборною сили належна протягом _ п'ятий календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин .

8.4. Якщо через дію обставин непереборною сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше п'яти місяців , кожна з Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку , письмово повідомивши про це інший бік.

8.5. Сторони додають максимальні зусилля для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів .

 

9. Інші умови .

9.1. Інтернет -магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договір із попередньою публікацією його на сайті http://microluch.shop/

9.2. Інтернет -магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет .

9.3. Інтернет -магазин не несе відповідальність за зміст та правдивість інформації , яка надається Покупцем під час оформлення замовлення .

9.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаною при оформленні замовлення інформації .

9.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет -магазині замовлення означає повне згода Покупця з умовами Договору купівлі - продажу ( публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою висновки Договору купівлі - продажу між Продавцем та Покупцем .

9.6. Використання ресурсу Інтернет -магазину для перегляду товару , а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним .

9.7. Інформація , яка надається Покупцем є конфіденційною . Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупець виключно з метою функціонування Інтернет -магазину ( відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення , відправки рекламних повідомлень і т.д. ).

9.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті http://microluch.shop/ ( заповнення реєстраційної анкети ) Покупець добровільно надає згоду на збирання та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця зі наступною метою : дані , що стають відомі Продавцю будуть використовуватися в комерційних цілях , у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів , отримання інформації про замовлення, посилку телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронному поштою , мобільною зв'язком ) рекламних та спеціальних пропозицій , інформації про акції , розіграші або будь-який інший інформації про діяльність магазину

Для цілей , передбачених цим пунктом, Продавець має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e -mail Покупця , а також відправляти sms - повідомлення , здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер .

9.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних , у тому числі : розміщувати персональні дані до баз даних Продавця (без додаткового повідомлення Покупця про це ), здійснювати довічне зберігання даних , їх накопичення , оновлення , зміна (у міру необхідності ). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб , які не поширювати і не передавати дані будь-який третьою стороні ( крім передачі даних пов'язаним особам , комерційним партнерам, особам , уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньою обробки даних для зазначених цілей , а також на обов'язковий запит компетентного державного органу ).

9.10. У випадку небажання отримувати розсилку , Покупець має право звернутися до Продавця , написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів , надіславши його на поштовий або електронну адресу.

 

10. Термін дії Договору та порядок його розриву

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту ( надходження оплати на рахунок Продавця ) і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розриву .

10.2. До закінчення терміну дії справжній Договір може бути розірваний по взаємному згодою сторін , оформленому письмово . _

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку , у разі не виконання однієї з Сторін умов даного Договору та у випадках , передбачених цим Договором та чинним законодавством України .